- ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กปกติ แบ่งที่นั่ง 2 ตอน ลง 19 ส.ค.64(ดูรายละเอียด)

- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก แบ่งที่นั่ง ๒ ลงวันที่ ๑๖ ส.ค.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวัน ลงวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับภูมิทัศ ลงวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงทางลาด ลงวันที่ ๗ มิ.ย.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่าง ลงวันที่ ๔ มิ.ย.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อตู้เก็บเอกสาร ลงวันที่ ๔ มิ.ย.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่อวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง ลงวันที่ ๒ มิ.ย.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อชุดตรวจทางห้องพยาธิ ลงวันที่ ๒ มิ.ย.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสายLAN ลงวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด ลงวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้าง ปบ.รถ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้าง ปบ.รถ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเทอโมมิเตอร์ ลงวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๔ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๔ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ ลงวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อไฟฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อน้ำหวาน ลงวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อปรอทวัดไข้ ลงวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๔ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฮาร์ดดิสพกพา ลงวันที่ ๑๔ เม.ย.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงทางระบายน้ำ ลงวันที่ ๗ เม.ย.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อตู้เก็บเอกสาร ลงวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตราวจ HIV ลงวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อม เครื่อง EKG 12 Lead ลงวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำและสารกรองน้ำ ลงวันที่ ๔ มี.ค.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมรถ 4402 ลงวันที่ ๔ มี.ค.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจสารเคมีในเลือด ลงวันที่ ๒ มี.ค.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อน้ำยาตรวจ HIV ลงวันที่ ๒ มี.ค.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อชุดทดสอบน้ำ ลงวันที่ ๒ มี.ค.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมดาดฟ้าชั้น ๑ ลงวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ทางห้องปฎิบัติการ ลงวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยูนิตทำฟัน ลงวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อพาติชั่น ลงวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาการโครงการ AED ลงวันที่ ๔ ก.พ.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไวนิลโครงการ AED ลงวันที่ ๔ ก.พ.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย ลงวันที่ ๒ ก.พ.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมห้องเก็บเครื่องควบคุมความเย็น ลงวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมระบบไฟฟ้าบ้านพัก ลงวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างติดตั้งกล้องบันทึกภาพ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปบ.รถยนต์ของหน่วย ลงวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมรถ ลงวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๔ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมประตูห้องเย็น ลงวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกันเครื่องเอ็กซเรย์ ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๓(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๓(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สติกเกอร์ยา ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๓(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๓(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสมุดเบาหวาน ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๓(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องแผนกทันตกรรม ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๓(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองทางทันตกรรม ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๓ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้ออุแกรณ์ทาสี ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๓(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๓(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจน้ำเสีย ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๓(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำตรายาง ลงวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๓(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า ลงวันที่ ๘ ธ.ค.๖๓(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงกล่องวงจรปิด ลงวันที่ ๗ ธ.ค.๖๓ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ลงวันที่ ๗ ธ.ค.๖๓(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ ลงวันที่ ๗ ธ.ค.๖๓(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำยาตรวจสารเคมีในเลือด ลงวันที่ ๒ ธ.ค.๖๓ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไวนิล ลงวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๓(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ปบ.เครื่องกรองน้ำ ลงวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๓(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อเวชภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ ลงวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๓ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อธงสัญลักษณ์ ลงวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๓(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจกรุ๊ปเลือด ลงวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๓(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโต๊ะห้องประชุม ลงวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๓(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ลงวันที่ ๓ พ.ย.๖๓(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ ลงวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๓ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผงกั้นป้องกันเชื้อ ลงวันที่ ๓ พ.ค.๖๔(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ(Venofer inj.) ลงวันที่ 20 พ.ค.64(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ(Optive Fusion UD) ลงวันที่ 18 พ.ค.64(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ(Zanidip 10 mg,Trilipix 135 mg) ลงวันที่ 18 พ.ค.64(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ(Vivacor 10 mg,Axiago 20 mg) ลงวันที่ 26 เม.ย.64(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ(Gasmotin 5 mg) ลงวันที่ 8 เม.ย.64(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 4 รายการ(Bromhexine syrup 60 ml.,Mecobalamin 500 mg,Amoxiclav 1g.,Pregabalin 25 mg.)ลงวันที่ 2 เม.ย.64(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ(Livalo 2 mg) ลงวันที่ 2 เม.ย.64(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ(Ketosteril 600 mg) ลงวันที่ 30 มี.ค.64(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ(Zemiglo 50 mg) ลงวันที่ 24 มี.ค.64(ดูรายละเอียด)

- ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 6 รายการ(Uroka 0.5 mg,Uroflow 0.4 mg,Muclear 600 mg,Duocetz,Residron 35 mg,Livotone 200 mg)ลงวันที่ 18 มี.ค.64(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ(Zanidip 10 mg)ลงวันที่ 18 มี.ค.64(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ(Gaviscon Dual Action 10 ml.)ลงวันที่ 17 ก.พ.64(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 4 รายการ(Livalo 2 mg,Clotrimazole Vaginal 500 mg,Omeprazole inj. 40 mg,Etoricoxib 9 mg)ลงวันที่ 8 ก.พ.64(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ(Sulfin 100 mg,Ketolac inj.ลงวันที่ 8 ก.พ.64(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ(Gasmotin 5 mg)ลงวันที่ 15 ม.ค.64(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 5 รายการ(Mecobalamin 500 mcg,Atorvastatin 20 mg,Donepezil FDT 5 mg,Losartan 50 mg,Cetirizine 10 mg) ลงวันที่ 12 ม.ค.64 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 3 รายการ(Metformin 500 mg,Colchicine 0.6 mg,Atorvastatin 40 mg) ลงวันที่ 12 ม.ค.64(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ(Recormon 5,000 iu.) ลงวันที่ 3 ธ.ค.63(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ(Avamys 120 dose,Seretide Accuhaler 50/250 mg) ลงวันที่ 13 พ.ย.63(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ(Ketosteril 600 mg) ลงวันที่ 12 พ.ย.63(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ(Metoprolol 100 mg,Olmesartan 40 mg) ลงวันที่ 4 พ.ย.63(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 3 รายการ(Donepezil FDT 5 mg,Bacidal 5 mg,Atorvastatin 20 mg) ลงวันที่ 4 พ.ย.63(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 3 รายการ(Sulfin 100 mg,Aceo 90 mg,Algycon) ลงวันที่ 4 พ.ย.63(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 3 รายการ(Diamicron MR 60 mg,Natrilix SR 1.5 mg,Coveram 5/10 mg) ลงวันที่ 4 พ.ย.63(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ(Serc 16 mg,Zanidip 10 mg) ลงวันที่ 4 พ.ย.63(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ(Hema - Plus 4,000 iu) ลงวันที่ 2 พ.ย.63(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ(Optive Fusion 0.4 ml) ลงวันที่ 27 ต.ค.63(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ(Mevalotin 40 mg,Lixiana 60 mg) ลงวันที่ 21 ต.ค.63(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ(Glucophage XR 1,000 mg) ลงวันที่ 20 ต.ค.63(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ(Zemiglo 50 mg) ลงวันที่ 16 ต.ค.63(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ(Amtrel 5/10 mg) ลงวันที่ 12 ต.ค.63(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะ งานจ้างทำความสะอาดอาคารหมายเลข 157/19 ของ โรงพยาบาลค่ายเสาณรงค์ ลงวันที่ 2 ก.ย.2563(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ(Olmesartan 40 mg) ลง วันที่ 10 ส.ค.63(ดูรายละเอียด)

- งานประกวดราคา งานจ้างทำความสะอาดอาคาร หมายเลข ๑๕๗/๑๙ ประจำปีงบประมาน ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๓(ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ (Ketosteril 600 mg) ลงวันที่ 10 ส.ค.63(ดูรายละเอียด)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างทำความสะอาด รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ลงวันที่ 17 ส.ค.2563(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 4 รายการ(Tear Nat Free,Renvela 800 mg,Primolut - N 5 mg,Rivotril 2 mg) ลงวันที่ 13 ก.ค.63(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2รายการ(Trilipix 135 mg,Zanidip 10 mg) ลงวันที่ 13 ก.ค.63(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ(Forxiga 10 mg) ลงวันที่ 8 ก.ค.63(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ(Glugophage XR 1 g) ลงวันที่ 26 มิ.ย.63 (ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ(Mevalotin 40 mg,Lixiana 60 mg) ลงวันที่ 25 มิ.ย.63(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ(Caltrate 600 mg) ลงวันที่ 25 มิ.ย.63 (ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 5 รายการ(Cetirizine 10 mg,Calcium carbonate 1500 mg,NSS 5ml,Hidralazine 25 mg,Atorvastatin 40 mg) ลงวันที่ 22 มิ.ย.63 (ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ(Hema-plus 4,000 iu) ลงวันที่ 22 มิ.ย.63(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ(Recormon 5,000 iu.) ลงวันที่ 22 มิ.ย.63(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1รายการ(Venofer inj. 5 ml.) ลงวันที่ 22 มิ.ย.63(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ(Espogen 4,000 iu) ลงวันที่ 22 มิ.ย.63(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1 รายการ(Diamicron MR 60 mg) ลงวันที่ 13 พ.ค.63(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1 รายการ(Aceo 90 mg) ลงวันที่ 29 เม.ย.63(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 รายการ(Mevalotin 40 mg) ลงวันที่ 31 มี.ค.63(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผูชนะการเสนอราคา จำนวน 1 รายการ(Gasmotin 5 mg) ลงวันที่ 30 มี.ค.63(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 รายการ(Etoricoxib 90 mg,Livalo 2 mg) ลงวันที่ 26 มี.ค.63(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 รายการ(clindamycin 300 mg,Donepezil FDT 5 mg,Pregabalin 75 mg,Bromhexine Syrup 60 ml.) ลงวันที่ 26 มี.ค.63(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อยา จำนวน 4 รายการ Atenolol 50 mg, Mecobalamin 500 mg, Pregabalin 25 mg, Aspirin 81 mg, Atorvastatin 40 m ลงวันที่ 7 ก.พ.63(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อยา จำนวน 1 รายการ Hemax 4,000 iu, Kombiglyze XR 5/1,000 mg ลงวันที่ 6 ก.พ.63(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อยา จำนวน 1 รายการ Rosuvstatin 10 mg ลงวันที่ 5 ก.พ.63(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 4 รายการ Gabapentin 100 mg, Olmesartab 40mg, Nebivolol 5 mg, Levocetirzine 5mg ลงวันที่ 13 ม.ค.63(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ Duphalac 200 ml, Serc 16 mg ลงวันที่ 17 มกราคม 2563(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Livaotone 200 mg จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 8 ม.ค.63(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glucophage XR 1,000 mg จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 4 ธ.ค.62(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tamsulosin 0.4mg , Alendrronate 70 mg, Finasteride 5 mg ,Muclear,Uroka 0.5 mg จำนวน 5 รายการ ลงวันที่ 3 ต.ค.62(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amtrel 5/10 mg จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 3 ต.ค.62(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diamicrom MR 60 mg,Nartilix 1.5 mg จำนวน 2 รายการ ลงวันที่ 3 ต.ค.62(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hemax 4,000 iu. จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 3 ต.ค.62(ดูรายละเอียด)
- ประกาศโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดอาคาร หมายเลข 157/19 ของ รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 26 ก.ย. 2562(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Livalo 2 mg จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 28 ส.ค.62(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 26 ส.ค.62(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ลงวันที่ 13 ส.ค. 2562(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์แผ่นพับใบความรู้ ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562(ดูรายละเอียด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 (ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้าง ปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 (ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hemax 4,000 iu. ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gavaiscon Dual Action ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 (ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 3 รายการ Amtrel 5/10 mg, Mevalotin 40 mg, Normetec 5/20 mg ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.ค. 2562(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 2 รายการ Forxiga 10 mg, Rosuvastatin 10 mg ประกาศ ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2562(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sulfin 100 mg, Ketolec inj. ประกาศ ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2562(ดูรายละเอียด)
- ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ ( Levocetirzinr 5 mg, Neblvolol 5 mg ) ลงวันที่ 31 พ.ค. 2562 (ดูรายละเอียด)
- ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ (Kombiglyza XR 5/1000 mg) ลงวันที่ 31 พ.ค. 2562(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนาราคา ซื้อยา ลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ (ดูรายละเอียด)
-ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานทำความสะอาดอาคารเลขที่ ๑๕๗/๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๑ (ดูรายละเอียด)
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๑ (ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ลงวันที่ ๒๔ ส.ค. ๖๑ (ดูรายละเอียด)
- ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ประกาศ ๙ ส.ค. ๖๑ (ดูรายละเอียด)
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๑ ประกาศ ๑๖ ก.ค. ๖๑ (ดูรายละเอียด)
- ประกาศ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ เรื่อง สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ๑๕๗/๑๙ จำนวน ๑๒ เดือน ประกาศ ๒๒ ส.ค. ๖๐ (ดูรายละเอียด)
- ราคากลาง ตกลงราคาซื้อ อุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 77 รายการ ประกาศ 7 ก.พ. 60 (ดูรายละเอียด)
- ประกาศโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ เรื่อง สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน 10 รายการ ประกาศ 11 ม.ค. 60 (ดูรายละเอียด)
- ราคากลางบัญชีรายละเอียด สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน 10 รายการ รพ.ค่ายเสนาณรงค์ (ดูรายละเอียด)
- ประกาศสอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคาร และสำนักงาน อาคาร 157/19 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ประกาศ 5 ต.ค. 2559 (ดูรายละเอียด)
- ประกาศสอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคาร และสำนักงาน อาคาร 157/19 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ประกาศ 11 มี.ค.2559 (ดูรายละเอียด)
- สอบราคาจ้างบริการทาความสะอาดอาคารและสำนักงานทั่วไป อาคารหมายเลข ๑๕๗/๑๙ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ (ดูรายละเอียด)
- ประกาศโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 5 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2558 (ดูรายละเอียด)
- โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้ออุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน 7 รายการ (ครั้งที่2) ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2558 (ดูรายละเอียด)
-โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ๑๕๗/๑๙ (ห้องพลขับ,โรงจอดรถ,ห้องศูนย์บาบัดยาเสพติด) ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.ค. 2558 (ดูรายละเอียด)
- โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้ออุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน 7 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558(ดูรายละเอียด)
- ตามประกาศ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2558 (ดูรายละเอียด)
- โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ จำนวน ๗ รายการ ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2558 (ดูรายละเอียด)
- สอบราคาจ้างทำความสะอาด อาคาร 157/19 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ กำหนด 6 เดือน ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558 (ดูรายละเอียด)
- เอกสารประกอบการประกาศ สอบราคาจ้างทำความสะอาด อาคาร 157/19 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ กำหนด 6 เดือน ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558 (ดูรายละเอียด)
- โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2557 (ดูรายละเอียด)
- โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร หมายเลข 196/19 จำนวน 5 เดือน ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557 (ดูรายละเอียด)
- โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2557 (ดูรายละเอียด)
- รพ.ค่ายเสนาณรงค์ มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร(ห้องคลังยาใหญ่) (ครั้งที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 (ดูรายละเอียด)