ภาพกิจกรรม

   วันที่ 25 พ.ค. 64 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ เข้าร่วมกิจกรรม “รถครัวสนาม และ Army delivery” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ ชุมชน วัดเกาะเสือ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการ การควบคุมโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด