ภาพกิจกรรม

   7 พ.ค.64 เวลา 13.00 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ และทีมสหวิชาชีพ รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ฉีดวัคซีนcovid-19 sinovac เข็มที่ 1 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า จำนวน 70 นาย สังเกตอาการ 30 นาที ไม่มีปฏิกิริยาข้างเคียงรุนแรงจากการรับวัคซีน