- ประกาศผู้ชนะการเสนาราคา ซื้อยา ลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ (ดูรายละเอียด)
-ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานทำความสะอาดอาคารเลขที่ ๑๕๗/๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๑ (ดูรายละเอียด)
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๑ (ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ลงวันที่ ๒๔ ส.ค. ๖๑ (ดูรายละเอียด)
- ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ประกาศ ๙ ส.ค. ๖๑ (ดูรายละเอียด)
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๑ ประกาศ ๑๖ ก.ค. ๖๑ (ดูรายละเอียด)
- ประกาศ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ เรื่อง สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ๑๕๗/๑๙ จำนวน ๑๒ เดือน ประกาศ ๒๒ ส.ค. ๖๐ (ดูรายละเอียด)
- ราคากลาง ตกลงราคาซื้อ อุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 77 รายการ ประกาศ 7 ก.พ. 60 (ดูรายละเอียด)
- ประกาศโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ เรื่อง สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน 10 รายการ ประกาศ 11 ม.ค. 60 (ดูรายละเอียด)
- ราคากลางบัญชีรายละเอียด สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน 10 รายการ รพ.ค่ายเสนาณรงค์ (ดูรายละเอียด)
- ประกาศสอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคาร และสำนักงาน อาคาร 157/19 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ประกาศ 5 ต.ค.2559 (ดูรายละเอียด)
- ประกาศ การตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2559 (ดูรายละเอียด)
- ประกาศสอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคาร และสำนักงาน อาคาร 157/19 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ประกาศ 11 มี.ค.2559
- รพ.เป็นเครือข่ายประกันสังคม รพ.หาดใหญ่ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาได้
- ลงทะเบียนสิทธ์ข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วที่ รพ.ค่ายเสนาณรงค์
- สำหรับหน่วยงานราชการที่ต้องการเข้ารับบริการลงทะเบียนจ่ายตรง ณ หน่วยงานของที่ ติดต่อได้ที่ 074-586 719