- ประกาศ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายรับฯ ตำแหน่ง พนักงานธุรการชั้น ๒ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน แผนกส่งกำลังและบริการ และระเบียบการสอบ ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ Duphalac 200 ml, Serc 16 mg ลงวันที่ 17 มกราคม 2563(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Livaotone 200 mg จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 8 ม.ค.63(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glucophage XR 1,000 mg จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 4 ธ.ค.62(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tamsulosin 0.4mg , Alendrronate 70 mg, Finasteride 5 mg ,Muclear,Uroka 0.5 mg จำนวน 5 รายการ ลงวันที่ 3 ต.ค.62(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amtrel 5/10 mg จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 3 ต.ค.62(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diamicrom MR 60 mg,Nartilix 1.5 mg จำนวน 2 รายการ ลงวันที่ 3 ต.ค.62(ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hemax 4,000 iu. จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 3 ต.ค.62(ดูรายละเอียด)