ภาพกิจกรรม

   เมื่อ ๒๔ มิ.ย. ๖๓ พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พร้อมคณะตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ โดยมี พ.อ. สมพล ตั้งอารมณ์ ผอ.รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม ณ รพ.ค่ายเสนาณรงค์