ภาพกิจกรรม

    ในวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๓ เวลา พ.ต.ชนวีร์ ชัชวาลา พร้อมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ตรวจรักษาผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางจังหวัดสงขลา ตามโครงการ ราชทัณฑ์ปันสุข เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์