ภาพกิจกรรม

    วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รพ.ค่ายเสนาณรงค์ร่วมกับ มทบ ๔๒, ร.๕, ร ๕ พัน ๑ และสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ. ๔๒ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ (ห้องปฐมภาคย์) โดยมี พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล ผบ. มทบ.๔๒ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีจำนวนกำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมด ๑๐๐ นาย คิดเป็นจำนวนโลหิตทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐ ซีซี