ภาพกิจกรรม

   เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ได้ดำเนินโครงการ "ค่ายเสนาฯปลอดภัย ห่างไกลไข้หวัดใหญ่" โดยได้รับเกียรติจาก ผบ.มทบ.42 พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เป็นประธานในพิธี เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวค่ายเสนาณรงค์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้เร็วขึ้นเป็นวันที่ 1 พ.ค.- 31 ส.ค. 2563 จากเดิมที่จะเริ่มฉีดวัคซีนใน มิ.ย. เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทันต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ ลดการป่วย ลดความรุนแรง ลดการเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่