ภาพกิจกรรม

    วันที่ 7 ก.พ.63 เวลา 1000 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่และสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่ แห่งที่ 1 จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “ Big Cleaning Day “ ป้องกันไวรัสโคโรน่า โดยการแจกหน้ากากอนามัย/แผ่นพับคำแนะนำเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา แก่พนักงานขับรถ ผู้โดยสาร และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารผู้โดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่แห่งที่ 1