ภาพกิจกรรม

   ในวันที่๒๙ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๕๓๐ รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ได้ดำเนินโครงการ "กองทัพบก ห่วงใย ใส่ใจ เฝ้าระวัง ป้องกัน ไวรัสโคโรน่า" นำโดย พ.อ. สมพล ตั้งอารมณ์ ผอ.รพ.ค่ายเสนาณรงค์ พร้อมด้วยพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ และกำลังพลจิตอาสาฯ เข้าตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการเฝ้าระวัง และแนวทางป้องกันฯ พร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน ณ ตลาดกิมหยงและท่าอากาศยานหาดใหญ่