ภาพกิจกรรม

    เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๓ พ.อ.สมพล ตั้งอารมณ์ ผอ.รพ.ค่ายเสนาณรงค์ และคุณณัฐชนันท์พร ตั้งอารมณ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา รพ.ค่ายเสนาณรงค์ มทบ.๔๒และกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับคุณแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๔ และคณะ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์ ต่อจากนั้น เยี่ยมคู่สมรสที่ทุพลภาพและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของหน่วยรพ.ค่ายเสนาณรรงค์ ณ.สโมสรค่ายเสนาณรงค์ (หลังใหม่)