ภาพกิจกรรม

    รพ.ค่ายเสนาณรงค์เข้าร่วมมหกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในวันที่ 9 ส.ค.61 ณ กองทัพภาค 4