ภาพกิจกรรม

    กำลังพลรพ.ค่ายเสนาณรงค์ร่วมกันบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก
ในวันที่ 14 มิ.ย.61 ณ ห้องรับรองบริจาคโลหิต ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่